Kainat Enerji

Bioenerji kainatta var olan mucizevi bir şifa enerjisidir. Einstein'a göre “Her şey enerjidir ve her şey yalnızca bundan ibarettir. Canlı cansız görünen yada görünmeyen herşeyin bir enerjisi vardır. Benzer benzeri çeker ilkesi ile benzer enerjiler, titreşimler ve frekanslarda aynı enerji türlerini çekmektedir. O bakımdan söylenen her sözün ve her düşüncenin de bu şekilde bir enerji frekansı ve titreşim enerjisi mevcuttur.